ADVENTURE BASE

เดอะไพน์ รีสอร์ทมีกิจกรรมให้เล่นมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมรับน้อง, ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,
Team Buildind, Walk Rally, Course Adventure หรือ องค์กร ทั้งภาครัฐแลเอกชน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ พลังความคิดสร้างสรรค์ ผสานกับภูมิความรู้ ภูมิปฏิบัติ ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ สูงกว่า 10 ปี

SPECIAL RECOMMEND

เดอะไพน์ รีสอร์ท ได้แบ่งประเภทกลุ่มแนะนำออกเป็น 4 กลุ่มหลัก
เพื่อให้บุคคลทั่วไป หรือ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เลือกประเภทกิจกรรมที่เหมาะกับกลุ่มของตนเอง
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ พลังความคิดสร้างสรรค์ ผสานกับภูมิความรู้ ภูมิปฏิบัติ ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ สูงกว่า 10 ปี