Brand Name

Event

งานไทยเที่ยวไทย


สำหรับแพ็คเกจวันธรรมดา (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี)
ผู้ใหญ่ราคา 1,600 บาท / ท่าน
เด็กอายุ 9-12 ปี ราคา 750 บาท/ท่าน


แพ็คเกจวันหยุด (วันศุกร์ - วันเสาร์)
ผู้ใหญ่ ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
เด็กอายุ 9-12 ปี ราคา 950 บาท/ท่าน

ที่งานไทยเที่ยวไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
ที่ BOOTH C137
 

ติดตามได้ที่  https://www.facebook.com/thepineresort/
เฉพาะในงานไทยเที่ยวไทยเท่านั้น !!